Wizja

Wizja

Nasza formuła działania jest szeroka i obejmuje całą Polskę. Nie zamykamy drzwi przed nikim,  komu podobnie jak nam zależy na poprawie kondycji osób poszkodowanych w wypadkach w rolnictwie, samochodowych, losowych, drogowych czy nawet w przypadku opóźnienia lotów samolotowych.

Z pełną determinacją będziemy podejmować działania, które wzmocnią pozycję osób poszkodowanych i zrównają ich szanse w walce z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Rzeczywistość jest szokująca i warta zastanowienia. Wiele osób dotyka jakaś czasem niewielka, czasem istotna szkoda bądź uszczerbek na zdrowiu. Staranie się o uzyskanie odszkodowania jest procedura dość skomplikowaną, gdyż często produkt ten jest indywidualny, ściśle dostosowany do potrzeb danego klienta. Dlatego warto mieć doradcę, brokera lub prawnika, który pomoże dokładnie zidentyfikować newralgiczne obszary zawarte w umowie ubezpieczenia wraz z jej otoczeniem i dodatkowymi klauzulami.

Wróć do strony : Med-Legal.pl


Chcę uzyskać więcej informacji:

Imię / nazwa (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Med-Legal Odszkodowania sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.