Szkoda śmiertelna, Odszkodowanie po śmierci

Szkoda śmiertelna

Szkoda śmiertelna

Szkoda śmiertelna, Odszkodowanie po śmierciSzkoda śmiertelna to zwięzła nazwa wszystkich wypadków, których skutkiem była śmierć jednostki ubezpieczonej. Prawo ubiegania się do odszkodowania mają wszystkie osoby bliskie zmarłemu, ale tylko w momencie, gdy zmarły nie ponosił wyłącznej winy za zaistniałą sytuację oraz był dzieckiem do trzynastego roku życia.

Warto podkreślić tutaj, że nawet w sytuacji, gdy zmarły przyczynił się do wypadku, jeżeli nie ponosił on wyłącznej winy za jego spowodowanie, każda uprawniona osoba ma pełne prawo starać się o odpowiednią rekompensatę finansową.

Odszkodowanie za szkodę śmiertelną przysługuje przede wszystkim najbliższym osobom, nie tylko członkom rodziny:

  • Małżonkowi;
  • Dzieciom i wnukom;
  • Rodzeństwu;
  • Osobom, które znajdowały się w nieformalnym związku z jednostką zmarłą (tzn. żyjących w konkubinacie).

Każda osoba uprawniona, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do otrzymania odszkodowania, może ubiegać się o:

  • Odszkodowanie jednorazowe, w tym odszkodowanie na zwrot kosztów: pogrzebu, leczenia, rehabilitacji, pobytu w szpitalu, wykupu leków, specjalistycznej opieki medycznej, dojazdów do placówki medycznej etc.;
  • Odszkodowanie jednorazowe na złagodzenie poniesionych krzywd fizycznych oraz psychicznych;
  • Odszkodowanie na skutek wyraźnego pogorszenia się poziomu życia danych jednostek;
  • Renta alimentacyjna.

Warto podkreślić, że odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby należy się tylko tym jednostkom, które pozostawały z nią w silnej więzi emocjonalnej.

Szeroko pojęte odszkodowanie za szkodę śmiertelną ma na celu zrekompensowanie jednostkom będącym w silnej zażyłości emocjonalnej z osobą zmarłą bólu, cierpienia psychicznego, a także pogorszenia się sytuacji materialnej.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym sąd może przyznać osobie uprawnionej zadośćuczynienie za śmierć (w formie pieniężnej), którego celem jest naprawa doznanej krzywdy, złagodzenie cierpienia psychicznego oraz pomoc w dostosowaniu się do obecnej, nowej sytuacji.

Wysokość takiego roszczenia zależna jest od wielu czynników, w tym relacji z osobą zmarłą. Odszkodowanie z OC sprawcy ma natomiast pomóc jednostkom uprawnionym w zakresie pogorszenia się sytuacji życiowej oraz finansowej (utrata stabilności finansowej).

Odszkodowanie powypadkowe z OC sprawy to również zwrot kosztów związanych z pochówkiem zmarłego (koszt postawienia nagrobka, kwiatów, wieńców, odzieży żałobnej, a także poczęstunku dla osób biorących udział w pogrzebie tzn. stypy).

Brzmi to rozsądnie, chcę uzyskać więcej informacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań powypadkowych, zarejestruj się telefonicznie pod numerem +48 516 70 60 75 lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą aby ustalić szczegóły:

Imię / nazwa (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Zapisz

Zapisz

Zapisz