Szkody śmiertelne

Szkody śmiertelne

Szkody śmiertelneSzkody śmiertelne

W momencie, gdy poszkodowany na skutek wypadku poniesie śmierć, o odszkodowanie mogą starać się jego najbliżsi – członkowie rodziny bądź osoby związane z nim silną więzią psychiczną. Sprawca bądź ubezpieczyciel zobowiązani są do zwrotu poniesionych wydatków, wynikających m.in. z: kosztów pogrzebu (nie tylko pochówku, opłacenia mszy, księdza oraz organisty, ale również kosztów związanych z zakupem zniczy, kwiatów i wieńców, ubrań dla zmarłego i członków najbliższej rodziny, kosztów stypy), zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, odszkodowania (tylko jeśli nastąpiło pogorszenie się sytuacji życiowej podmiotu uprawnionego do odszkodowania), a także renty alimentacyjnej. Odszkodowanie należne jest tylko w momencie, gdy zmarły nie ponosił wyłącznej winy za wypadek oraz nie był dzieckiem (do lat trzynastu).

Brzmi to rozsądnie, chcę uzyskać więcej informacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań powypadkowych, zarejestruj się telefonicznie pod numerem +48 516 70 60 75 lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą aby ustalić szczegóły:

Imię / nazwa (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)