Szkody majątkowe lub rzeczowe

Szkody majątkowe lub rzeczowe

Szkody majątkowe lub rzeczoweSzkody majątkowe lub rzeczowe

Szkoda majątkowa, zwana również szkodą majątkową, powstaje z chwilą uszkodzenia, utraty, zniszczenia posiadanych dóbr materialnych. Osoba poszkodowana ma pełne prawo do rekompensaty finansowej, korzystając z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku bądź własnego autocasco. Do szkód rzeczowych zaliczyć możemy koszty holowania bądź parkowania uszkodzonego pojazdu, koszty związane z wynajmem pojazdu zastępczego, uszkodzenie laptopa, zegarka, okularów i innych wartościowych przedmiotów, a także uszkodzenie budynków, ogrodzenia, drzew i krzewów, a nawet zranienie zwierzęcia. Do szkód majątkowych może dojść nie tylko za sprawą wypadku komunikacyjnego, ale również zdarzenia losowego, katastrofy budowlanej, kradzieży. O szkodzie majątkowej możemy mówić zawsze, gdy zniszczeniu/utracie ulegnie mienie poszkodowanego.

Brzmi to rozsądnie, chcę uzyskać więcej informacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań powypadkowych, zarejestruj się telefonicznie pod numerem +48 516 70 60 75 lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą aby ustalić szczegóły:

Imię / nazwa (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)