Odszkodowanie w rolnictwie

Odszkodowania w rolnictwie

Odszkodowanie w rolnictwie z tytułu szkód na osobie bądź mieniu, powstałych w gospodarstwie rolnym bądź przy pracy w rolnictwie wypłacane jest z OC gospodarstwa rolnego. O odpowiednią rekompensatę finansową możemy się starać w momencie wypadku przy pracy na roli, śmierci bliskiej osoby na skutek wypadku w gospodarstwie rolnym, a nawet wypadku, który miał miejsce poza gospodarstwem rolnym, aczkolwiek był z nim pośrednio powiązany (w drodze do pracy). Odszkodowanie w rolnictwie obejmuje m.in. zwrot kosztów: leczenia, rehabilitacji, utraconych dochodów, dojazdów do placówek medycznych, zakupu specjalistycznego sprzętu, a także rentę: rodzinną, alimentacyjną, z tytułu niezdolności do pracy, zadośćuczynienia pieniężne etc.

Brzmi to rozsądnie, chcę uzyskać więcej informacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań powypadkowych, zarejestruj się telefonicznie pod numerem +48 516 70 60 75 lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą aby ustalić szczegóły:

Imię / nazwa (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)