Odszkodowanie powypadkowe 6 porad - Med-Legal Odszkodowania

Odszkodowanie za potrącenie

Odszkodowanie za potrącenie po wypadku samochodowym

Odszkodowania za potrącenie samochodowe powypadkowe, znane szerzej pod nazwą odszkodowania za potrącenie pieszego, rowerzysty bądź odszkodowania z OC sprawcy za potrącenie, to odszkodowania, które w Polsce cieszą się szczególną popularnością. Mimo, iż wypadki na drodze zdarzają się szczególnie często, niewiele jednostek poszkodowanych decyduje się dochodzić swoich praw.
Większość osób dopuszcza do siebie pomoc prawną wyłącznie w momencie, gdy następstwem danej szkody jest śmierć członka rodziny bądź jego ciężki uszczerbek na zdrowiu.

1. Pierwsza porada dla potrąconego w wypadku – odszkodowanie za potrącenie

Stanowczo zalecamy naszym Klientom, aby Ci walczyli o swoje prawa zawsze wtedy, gdy wypadek zdarzył się nie z ich winy. Niewiele osób bierze pod uwagę fakt, że prawdziwym problemem są komplikacje, do których może dojść na długi czas po wystąpieniu danego zdarzenia komunikacyjnego.

Odszkodowania powypadkowe | Odszkodowania Komunikacyjne | Forum Cała Polska

2. Czego może domagać się osoba potrącona w wypadku?

Jednostka poszkodowana może domagać się odszkodowania za potrącenie z OC sprawcy w wielu przypadkach, nie tylko, gdy następstwem szkody była śmierć, znaczne uszkodzenie ciała bądź rozstrój zdrowia. O zadośćuczynienie winny wystąpić również osoby, które doznały: mniejszych bądź większych uszkodzeń przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego (niekoniecznie samochodu) bądź wysiadaniu z niego, doznały szkód bezpośrednio związanych z załadunkiem lub rozładunkiem pojazdu, szkody w chwili, gdy pojazd sprawcy zdarzenia był w spoczynku (garażowany, zatrzymany, na postoju, na światłach) etc.

Dodatkowo, osoba poszkodowana może ubiegać się o zadośćuczynienie za badania techniczne po naprawie pojazdu bądź jego holowanie.

Osoba poszkodowana może ubiegać się nie tylko o odszkodowanie z OC sprawcy, ale również odszkodowanie z polisy AC (autocasco). Ta zezwala na wypłatę zadośćuczynienia w następujących przypadkach: gdy sprawca szkód nie jest znany, gdy doszło do zderzenia się dwóch pojazdów, gdy pojazd zderzył się z pieszym, zwierzęciem bądź przedmiotami np. słupem, gdy doszło do zdarzenia losowego np. na skutek działania żywiołów (pożar, powódź, wybuch gazu), w chwili kradzieży pojazdu lub gdy właściciel polisy sam ponosi winę za uszkodzenie pojazdu.

3. Jak walczyć o odszkodowanie i zadośćuczynienie za potrącenie w wypadku

Nadmienić należy, że polisa OC jest obowiązkowa tj. musi wykupić ją każdy, kto nabył pojazd (nie tylko samochód) podlegający rejestracji. Polisa AC natomiast to w pełni dobrowolne ubezpieczenie, zależne wyłącznie od woli właściciela pojazdu.

4. Gdzie szukać pomocy w odszkodowaniu za potrącenie w wypadku

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, co do zasadności składania wniosku o uzyskanie odszkodowania powypadkowego, zalecamy Państwu konsultację z naszym specjalistom. Pracownicy naszej firmy z największą przyjemnością odpowiedzą Państwu na wszystkie pytania, a tym samym rozwieją wątpliwości związane z poruszaną kwestią.

Brzmi to rozsądnie, chcę uzyskać więcej informacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odszkodowań powypadkowych, zarejestruj się telefonicznie pod numerem +48 575 210 480 lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą aby ustalić szczegóły:

Imię / nazwa (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Podaj wynik − 5 = 3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Med-Legal Odszkodowania sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

#Odszkodowanie za potrącenie #Jak walczyć o odszkodowanie za potrącenie w wypadku

Jeśli masz znajomych, którzy powinni to wiedzieć, udostępnij.
2313

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *