Odszkodowanie powypadkowe 6 porad - Med-Legal Odszkodowania

6 przydatnych informacji jak walczyć o odszkodowanie za wypadek

Jak walczyć o należne odszkodowanie za wypadek samochodowy, komunikacyjny?

Co roku na polskich drogach dochodzi do wielu tysięcy wypadków, podczas których ginie setki kierowców, pieszych, motocyklistów, rowerzystów a  tysiące osób zostaje poszkodowanych. Zbliżające się szybkimi krokami wakacje i okres wypoczynkowy to jeden z najprzyjemniejszych momentów roku. W zasadzie wszyscy czekają po to, by wyjechać na wspólny wypoczynek. Pamiętajmy jednak, że podczas takich wyjazdów czeka na nas wiele niebezpieczeństw. Jednym z nich są wypadki drogowe lub kolizje samochodowe. Dlatego mógłbyś chcieć dowiedzieć się, co zrobić, w momencie nieszczęścia i wyniku takiego zdarzenia. W czasie gdy doznamy obrażeń lub stracimy bliską osobę.

Nierzadko przejeżdżając w sąsiedztwie miejsca wypadku myślimy sobie, co za nieszczęście napotkało tych ludzi, doskonale, że mnie to nie odnosi się. Niefortunnie utrapienie może dosięgnąć każdego z nas. Po polskich drogach porusza się z okładem 21 milionów aut. Całego szeregu kierujących podróżuje po trunku, brawurowo, alkoholu naszych dróg także zostawia wiele do roszczenia. W odpowiedzi tych warunki częstokroć dojrzewa do zgubnych zdarzeń. W minionym roku przybyło do 44 tys. wypadków drogowych. Więcej niż 4,5 tys. zainteresowanych tych zdarzeń to jałmużny śmiertelne, prawie 56 tys. pozostało rannych. Wielu z nich pożądana jest długa i droga kuracja, na którą niejednokrotnie nie mają środków. Zwyczajowo poprzestają na odszkodowaniu z polisy NNW. Odszkodowanie jest uzależnione od sumy zabezpieczenia w polisie i wynosi od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych.

Przeszło połowa poszkodowanych nie wie, iż może występować o o odszkodowanie od sprawcy wypadku z jego polisy OC, że suma wypłacana poprzez ubezpieczyciela to zaledwie część tego, co mogą i powinni dostać. Tymczasem możemy wymuszać płatniczego wynagrodzenia za poniesioną niesprawiedliwość, zwrotu wszelakich wydatków złączonych z leczeniem, a w namaszczonych trafach zarówno renty. Jeśli w wyniku wypadku zostawimy członka najbliższej rodziny, możemy nagabywać odszkodowania za pogorszenie sytuacji materialnej, renty i zadośćuczynienia, a ubezpieczyciel sprawcy winien zrekompensować wszystkie roszczenia. Kwota takiego odszkodowania może zapożyczać nawet do 2,5 mln euro! To znaczy, iż jeżeli ucierpimy w przypadku, ubezpieczyciel sprawcy musi ulżyć nasze roszczenia do takiej sumy. Ich wysokość w każdej rzeczowej idei zależy od typu przeżytych obrażeń ciała i ich skutków.

6 Przydatnych informacji jak poradzić sobie w przypadku odszkodowania po wypadku

Odszkodowanie powypadkowe 6 porad - Med-Legal Odszkodowania
1. O odszkodowaniach

Żeby domagać się odszkodowania z polisy sprawcy musimy mimo szoku, jakiego doznaliśmy uczestnicząc w wypadku spisać dane sprawcy wypadku, a najlepiej wezwać na miejsce policję. Nawet, jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku policja potwierdzi i udokumentuje wypadek. Taka dokumentacja przyda się w przypadku starania o odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

2. Komu i do kiedy odszkodowanie?

O wypłatę odszkodowania można starać się przez 3 lata od dnia, kiedy dowiemy się, kto jest sprawcą wyrządzonej szkody. Po tym okresie roszczenia przedawniają się. Jeśli postępowanie karne w sprawie wypadku zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, odszkodowanie również się należy. Jeśli sprawca wypadku został skazany wyrokiem karnym, termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej niż 20 lat od wypadku, nawet, jeśli szkoda i sprawca były wcześniej znane. Termin przedawnienia dla osób, które ucierpiały w wypadku nie mając ukończonych 18 lat, nie może upłynąć wcześniej niż dwa lata od uzyskania przez nie pełnoletniości. Możemy domagać się odszkodowań nawet wówczas, kiedy do wypadku doszło za granicą, lub jeśli sprawcą wypadku w kraju był kierowca pochodzący z zagranicy.

3. Jak uzyskać odszkodowanie?

Pierwszym krokiem w dochodzeniu należnych świadczeń jest zebranie pełnej dokumentacji i przekazanie jej wraz ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela. Zgodnie z obowiązującym prawem zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, a jeśli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień w terminie 90 dni. Wysokość świadczenia może zostać ustalona na podstawie decyzji zakładu ubezpieczeń, ugody lub orzeczenia sądu. Najczęściej wypłata odszkodowania następuje w ramach decyzji ubezpieczyciela, jednak możemy zostać skuszeni wypłatą szybkiej gotówki i propozycją ugody. W tym przypadku powinniśmy skalkulować wszelkie szkody i ich następstwa, gdyż zawarcie ugody najczęściej wiąże się ze zrzeczeniem wszelkich roszczeń związanych z wypadkiem. Ponadto z ugody bardzo ciężko się wycofać i jej podważenie jest możliwe praktycznie tylko przed sądem. Jeśli decyzja ubezpieczyciela jest dla nas niesatysfakcjonująca możemy wystąpić na drogę sądową, co wiąże się z poniesieniem kosztów wytoczenia powództwa. Jednak w tym przypadku o wysokości świadczeń będzie decydował sąd, a nie ubezpieczyciel.

4. Czy wysokość odszkodowania jest właściwa?

Kwota wypłaconego nam odszkodowania w rzeczywistości wynika z uznania ubezpieczyciela i nawet w podobnych sprawach może się drastycznie różnić. Obecnie zakłady ubezpieczeń w zależności od rodzaju szkody wypłacają tytułem zadośćuczynienia od kilku do kilkuset tysięcy zł. Jednak poszkodowany praktycznie nie dysponuje żadnymi narzędziami, aby stwierdzić czy przyznana mu kwota odszkodowania jest właściwa. Takiej oceny mogą dokonać tylko specjaliści zajmujący się dochodzeniem odszkodowań.

5. Gdzie szukać pomocy?

Często zdarza się, że wspomnienie z wypadku jest zbyt wielką traumą dla poszkodowanych. Chcą jak najprędzej zapomnieć o tragicznych chwilach, które przeżyli. Często poszkodowani nie wiedzą, do kogo się zwrócić o pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Boją się kosztów, jakie będą musieli ponieść walcząc o należne pieniądze. Niektórzy po prostu nie wierzą, że należy im się odszkodowanie z polisy sprawcy. Na rynku funkcjonuje szereg podmiotów świadczących pomoc w uzyskaniu odszkodowań. Poza adwokatami i radcami prawnymi możemy skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii odszkodowawczych. Korzystający z usług tych ostatnich poszkodowani nie muszą z góry ponosić żadnych kosztów, gdyż wynagrodzenie uzależnione jest od sukcesu w sprawie. Dla poszkodowanych, którzy nie są w stanie wyłożyć pieniędzy na prowadzenie postępowania to właśnie ich pomoc jest najlepszym sposobem na uzyskanie należnego odszkodowania

Imię / nazwa (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Podaj wynik 23 + = 33

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Med-Legal Odszkodowania sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Za niskie odszkodowanie po wypadku? Poszkodowani więcej wygrywają przed sądem

Nie zgadzasz się z wysokością odszkodowania za szkodę powstałą w twoim pojeździe? Idź do sądu. W ostatnich trzech latach na wokandę trafiło 180 tysięcy takich spraw. Okazuje się, że zdecydowana większość spraw skończyła się pozytywnie dla klientów towarzystw ubezpieczeniowych.

Odszkodowanie po wypadku ma być finansową rekompensatą dla osoby, która ucierpiała w wyniku wypadku. Med-Legal Odszkodowania działa w imieniu poszkodowanych jako profesjonalny pełnomocnik. Pomagamy uzyskać nie tylko odszkodowanie po wypadku, ale także walczymy o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, wysokie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i jeśli tylko jest to możliwe – rentę. Z naszą pomocą Klient oszczędza czas, stres i ma gwarancję kompleksowej obsługi prawnej bez wydawania pieniędzy bezpośrednio ze swojego portfela.

Med-Legal Odszkodowania pomaga w uzyskaniu odszkodowania za wypadek samochodowy, uzyskujemy odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, pomagamy uzyskać kwotę odszkodowania i zadośćuczynienie za poślizgnięcie i upadek na chodniku, zadośćuczynienie za błąd medyczny, zaniżone odszkodowania majątkowe i inne zdarzenia losowe. Często słyszymy pytanie ile można dostać odszkodowania z oc sprawcy. Wszystko zależy od rodzaju zdarzenia i poniesionej szkody. Wystarczy wysłać formularz kontaktowy, a zespół prawników bezpłatnie przeanalizuje dostarczoną dokumentacje i udzieli informacji jakiej wysokości odszkodowania można się spodziewać.

O wypłatę pieniędzy, czyli odszkodowanie po wypadku, można starać się przez 3 lata od dnia, kiedy dowiemy się, kto jest sprawcą wyrządzonej szkody. Jeśli sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem karnym, termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej niż 20 lat od zdarzenia. Prowadzimy postępowania o odszkodowanie za sprawy sprzed wielu lat. Nie zawieramy niekorzystnej dla Klienta ugody, staramy się wywalczyć jak najwyższe odszkodowanie.

Mieszkanka Warszawy od kilku lat walczyła o odszkodowanie po wypadku drogowym a Towarzystwo Ubezpieczeniowe, nie wypłacało odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia.

PZU mści się na mnie za to, że ciągle się odwołuję od ich decyzji i piszę skargi – nie ma wątpliwości pani Dorota (nazwisko do wiadomości redakcji), która od dwóch lat mieszka w Szczecinku. Kilka tygodni temu po raz kolejny stanęła przed lekarzem orzecznikiem ZUS-u i do dziś nie może się po tym pozbierać fizycznie i psychicznie. Wypadek sprzed 10 lat Wszystko zaczęło się w roku 2008, gdy Czytelniczka pracowała jako sprzątaczka w szkole w Malechowie.

– W czasie pracy upadłam na beton doznając urazu kręgosłupa – wspomina. Do szpitala musiała ją zabierać karetka. Po tygodniu – mimo bólu i urazu – wróciła do szkoły, bo bała się, że starci posadę. Zdrowia jednak nie dało się oszukać: – Nie dałam rady – mówi. Ból kręgosłupa stawał się nie do zniesienia, uniemożliwiał nie tylko pracę, ale i normalne funkcjonowanie. W roku 2010 pierwszy raz wylądowała na stole operacyjnym – usunięto jej jeden z uszkodzonych dysków. Trzy lata później wszczepiono jej implanty.

W międzyczasie otrzymała rentę z tytułu czasowej niezdolności do pracy, ostatnio dostaje 670 zł na rękę… – Najdłużej przyznano mi rentę na trzy lata, rok, ostatnio na pół – pani Dorota mówi, że lekarz orzecznik sprawdza, czy już przypadkiem nie jest w pełni sprawna. – Jakby mi kręgi miały odrosnąć… – mówi gorzko. Starała się też o odszkodowanie za wypadek i rentę powypadkową. ZUS jej racji nie uznał. – Odwoływałam się do sądu, ale w pewnym momencie odpuściłam, bo nie było mnie stać na prawnika, a miałam tylko adwokata z urzędu, a ZUS sztab prawników – mówi.

Do nowej walki zmobilizowała ją niedawna wizyta przed orzecznikiem. – Badała mnie lekarz internista, choć powinien neurolog, neurochirurg lub ortopeda, a na moje wątpliwości usłyszałam, że powinnam się cieszyć, że w ogóle ma mnie kto badać – nasza rozmówczyni pokazuje stos dokumentacji medycznej. – Pani doktor wykręcała mnie na wszystkie strony, choć mam ograniczony zakres poruszania się, ledwo stamtąd wyszłam i do dziś wszystko mnie boli, chodzę o kulach. Wyrok – renta na pół roku, skierowanie do sanatorium.

Pani Dorota nie może się z tym pogodzić, czuje się upokorzona, zwłaszcza że badanie tomografem, które po wszystkim zrobiła sama, wykazało dalsze pogorszenie się stanu kręgosłupa. Pokazuje stos leków – a to tylko część medykamentów, jakie musi zażywać, aby w ogóle się poruszać. Bez pomocy 15-letniego syna, którego samotnie wychowuje, nie mogłaby funkcjonować. O pomoc kołacze gdzie może – w gazecie, u poseł, u prezydenta, u minister rodziny i polityki społecznej. Czuje się opuszczona i samotna w walce z zusowskim molochem. – Mam dopiero 44 lata, a czuję się jak wrak człowieka – płacze. ZUS odpowiada Do sprawy odnosi się Karol Jagielski, rzecznik ZUS w Szczecinie: – W sumie czterech lekarzy, czyli lekarz orzecznik ZUS i trzyosobowa komisja lekarska ZUS orzekło, że pani Dorota nie doznała uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy – pisze.

– Sąd Rejonowy w Koszalinie potwierdził prawidłowość decyzji ZUS i w listopadzie 2014 r. oddalił odwołanie Pani Doroty. Rzecznik zapewnia, że lekarze orzecznicy posiadają wymagane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem ministra. – Zadaniem orzeczników ZUS nie jest leczenie naszych klientów – dodaje. – Przepisy ustawy nakładają na nich obowiązek ustalenia, czy schorzenie i naruszenie sprawności organizmu osoby ubiegającej się o świadczenie w połączeniu z jej wykształceniem, doświadczeniem zawodowym oraz wykonywaną pracą, powoduje częściową lub całkowitą niezdolność do pracy. Przedstawia też szczegółowo przebieg sprawy pani Doroty – od złożenia wniosku o rentę w czerwcu 2011 r. po jego ostateczną odmowę. – Na podstawie kolejnego orzeczenia z 20 listopada 2014 r. zaczęliśmy wypłacać pani Dorocie rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia – dodaje.

Dlaczego miałbyś korzystać z naszych usług?

Uchodzimy za jedną z najbardziej skutecznych kancelarii odszkodowawczych na rynku. Funkcjonujemy na polskim rynku już od kilkunastu lat, dobrze poznaliśmy potrzeby i podejście osób Poszkodowanych. Właśnie dzięki takim osobom wypracowaliśmy skuteczną metodykę działania, która uwzględnia ich potrzeby, ewentualne ograniczenia i służy przede wszystkim zapewnieniu komfortu i maksymalnej ochrony Poszkodowanych.

Byłeś ofiarą wypadku? Kierowcą, pasażerem, przechodniem, rowerzystą? Utraciłeś bliską Ci osobę? A może spotkało Cię inne nieszczęście? Odzyskamy dla Ciebie Twoje odszkodowanie po wypadku bez zaliczek i opłat wstępnych. Ubezpieczyciel ma swoich prawników, Ty możesz mieć nas!

*Wyliczenia dostaniesz w ciągu 30 minut na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Med-Legal Odszkodowania sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Odszkodowanie powypadkowe jak działa

#Odszkodowanie #Wypadek #Med-Legal

Masz pytania? Zadzwoń: +48 575 210 480
Napisz: kancelaria@med-legal.pl

Jeśli masz znajomych, którzy powinni to wiedzieć, udostępnij.
2313

2 komentarze/y “6 przydatnych informacji jak walczyć o odszkodowanie za wypadek”

  1. Jeżeli na miejscu wypadku są poszkodowani, dniami i nocami trzeba przywołać policję. Adnotacja sporządzona przez funkcjonariuszy jest pożądana do pretendowania o odszkodowanie. Nie należy również odnosić się z rezerwą, jeśli personel sanitarki lara chce nas wziąć do szpitala na eksplorowania. Przydarza się, iż wyniki wypadku uwidaczniają się po niewielu dniach. Jeśli konowały ich nie zdiagnozują w porę, mogą spowodować śmierć. Obowiązujące ubezpieczenie wypadkowe, jakie nakłada na biznesmenów dyrektywa, powoduje, dyrektywa pracobiorca, który uległ wypadkowi w trakcie robocie, ma zagwarantowaną rekompensatę. Poszkodowany ma prawo występować o o odszkodowanie dwutorowo – ze strony Zus oraz z zabezpieczenia Oc chlebodawcy. W obu trafach muszą zaistnieć określone warunki, ażeby rekompensata mogła zostać nadana. Na starcie warto zastanowić się, w jakich losach możemy mówić o wypadkach przy robocie.

  2. O ile na miejscu wypadku są ranni, przez cały czas trzeba poprosić policję. Notka sporządzona poprzez funkcjonariuszy jest konieczna do aspirowania o odszkodowanie. Nie trzeba również odnosić się z rezerwą, jeżeli personel sanitarki pogotowia chce nas zabrać do szpitala na uczenia się. Bywa, że efekty wypadku uwidaczniają się po kilku dniach. O ile medyki ich nie zdiagnozują w porę, mogą spowodować śmierć. Wiążące ubezpieczenie wypadkowe, jakie nakłada na biznesmenów norma, pobudza, iż zatrudniony, który uległ wypadkowi w ciągu profesji, ma zagwarantowaną rekompensatę. Poszkodowany ma prawo występować o o odszkodowanie dwutorowo – ze strony Zus czy też z ubezpieczenia Oc chlebodawcy. W obu losach muszą zaistnieć nazwane warunki, żeby rekompensata mogła zostać asygnowana. Najpierw pożądane byłoby zastanowić się, w jakich losach możemy powiadać o wypadkach przy profesji.

Opublikuj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *